Vitaminer.nu - Vitaminer och kosttillskott

Inlägg från 2018-04

Ett äpple om dagen håller faktiskt doktorn borta?


Det flavonoidrika äpplet kan verkligen förbättra hjärt-kärlsjukdomar och minska risken för sjukdom.

Äpplen visar återigen att de kan hålla doktorn borta. En studie har visat att den flavonoidrika frukten ökar kardiovaskulär hälsa och minskar risken för sjukdom genom att förbättra endotelfunktionen. Endotelceller är den beklädnad av celler som finns inuti kärlväggarna och påverkar blodtryck genom bland annat utsöndring av kväveoxid vilket gör kärlen elastiska.

Att äta äpple med skalet är nyttigast, och då naturligtvis ekologiska.

Tidigare studier har visat att det finns en klar omvänd koppling mellan äppelförbrukning och kardiovaskulär dödlighet. Endoteldysfunktion är en indikator för kardiovaskulär risk. Därför undersökte ett team forskare från Australien huruvida fyra veckor av ständigt konsumerade äpplen skulle kunna förbättra endotelfunktionen och blodtrycket hos individer med en eller flera riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom.

I den randomiserade, kontrollerade övergångsförsöket åt individer med minst en risk för kardiovaskulär sjukdom, såsom ökat blodtryck, ökat blodsocker, ökade totala kolesterolnivåer eller fetma, antingen äpplen med skal eller enbart äppelkött endast som en kontroll. Forskargruppen utvärderade akuta och kroniska förändringar i blodtryck, endotelfunktion, arteriell styvhet och nivåer av plasma-flavonoidmetaboliter, kolesterol, glukos, nitrat och nitrit. 

Resultaten av studien visade att endotelfunktionen förbättrades väsentligt två timmar efter direkt konsumtion och efter kontinuerlig konsumtion av äpple med skal, jämfört med att äta äpple utan skal. 

Forskarna drog slutsatsen att deras studiefyndigheter stöder teorin om att flavonoidrika livsmedel förebygger hjärt-kärlsjukdomar genom att förbättra endotelfunktionen både på kort och lång sikt.

ARTIKEL 1 1.1  | Visa alla