Vitaminer.nu - Vitaminer och kosttillskott

Inlägg från 2018-11

Är kött verkligen farligt?

Om du gillar rött kött, bacon – och rödbetor - bör du ta detta!  

Vi har bombarderats av artiklar med hot om att rött kött ökar risken för folksjukdomar som cancer, högt blodtryck och hjärt-kärlsjukdomar och minskar livslängden (–2 år). Och detta är absolut ingen propaganda för köttätande, men man glömde ett par saker i rapporteringen. 

För det första: Det handlade om processat kött med nitriter. Det handlar alltså mycket om det röda i köttet, inte enbart om ”rött kött”. 

För det andra: Riskerna är överdrivna. Forskare vid Purdue University har gått igenom alla studier som gjorts och det visade sig att merparten gjorts på människor som redan hade hjärt- och kärlsjukdomar. Många hade visserligen ätit rött kött men man fann inga bevis för att kött var själva orsaken till hjärt-kärlsjukdomar. (1)

För det tredje: Man glömde även rapportera en annan sak: hur man undviker riskerna. Det gäller även de som dricker mycket rödbetssaft, nitratet i rödbetorna kan i viss mån omvandlas till nitriter i munhålan som kan bilda nitrosaminer, dock inte som för processat kött. Det är alltså nitrosaminerna som är den verkliga skurken.

Att äta kött är alltså inget problem, det man skall vara försiktig med är processat kött, korv, bacon, rökt skinka, kassler, salami, julskinka(!) med mera.  Stekt bacon omvandlar mycket lätt nitriter till nitrosaminer. Fast det börjar komma nitritfritt bacon i handeln.

Här är olika referenser i detta ämne. Som synes är detta är inget nytt.

Problemet:
En 15-årig ​​studie av 74 645 män och kvinnor i Sverige visar att konsumtion av rött kött var förknippat med kortare överlevnad (– 2 år) jämfört med vuxna som inte åt rött kött. Men vid bearbetningen av data så förknippades rött kött bara med minskad överlevnad när processat rött kött konsumerades (charkprodukter)! 

[American Journal Clinical Nutrition 16 juli, 2014]

1993 rapporterade forskare i Tyskland att risken för hjärncancer ökade 11 gånger bland dem som konsumerade charkuterivaror (konserverade med nitriter). 

[International Journal of Cancer 20 februari, 1993]

År 1994 rapporterades det att risken för barnleukemi var starkt associerad (9,5 gånger större) bland barn som åt varmkorv. [Cancer Causes Control 5 mars, 1994]

Livsmedel som visar sig innehålla flyktiga nitrosaminer inkluderar charkuterier, främst bacon, öl, vissa ostar, fettfri torrmjölk och ibland fisk. C-vitamin tillsätts ibland dessa livsmedel för att begränsa bildandet av oönskade flyktiga nitrosaminer. 

[Cancer Research maj 1983]

Lösningen:
Experiment som genomförts under 1970 och 1980 visade entydigt att C-vitamin spontant minskar nitrosaminbildning. [International Journal Vitamin Nutrition Research 1984]

En nyligen genomförd studie visar att tillskott av vitamin C i charkuterier kan kompensera för produktion av nitriter i köttkonserver. [Journal Food Science juli 2014]

Effektiviteten hos C-vitamin att förhindra nitrosaminbildning hos människan har demonstrerats i både kliniska och populationsstudier. [International Journal Vitamin Nutrition Research 1989]

En blodprovsstudie utförd i Kina visade att det geografiska område där cancerdödlighet var högst korrelerad med de högsta nivåerna av nitrit i blodet och det lägsta intaget av C-vitamin. [IARC Science Publication 1987] 

Marsvin som inte producerar eget C-vitamin som de flesta andra djur gör, gjorde sig inte av med nitrosaminer så snabbt när de inte fick C-vitamintillskott.  [Carcinogenesis April 1984]  På grund av en genetisk mutation många generationer sedan, är människor i samma situation - de kan inte syntetisera C-vitamin naturligt. 

E-vitamin i kombination med C-vitamin förebygger nitrosaminbildningen ytterligare. [IARC Science Publications 1978] 

Se även:

http://www.slv.se/sv/grupp1/Risker-med-mat/Kemiska-amnen/Skadliga-amnen-vid-tillagning/Skadliga-nitrosaminer1/

(1) https://www.purdue.edu/newsroom/releases/2016/Q4/nutrition-data-review-shows-red-meat-has-neutral-effect-on-cardiovascular-disease-risk-factors.html

ARTIKEL 1 1.1  | Visa alla