Det verkliga C-vitaminet - Vitala Nyheter

Det verkliga C-vitaminet

av Jay Patrick
VD och grundare av vitaminföretaget Alacer Corp.

Det är uppenbart att vissa delar av kroppen slits ned snabbare än andra. Det mest utsatta organet är hjärtat och dess blodkärl. Hos en människa som lever i 76 år pumpar ett genomsnittligt hjärta på cirka 500 gram fram omkring 200 000 000 liter blod som blodkärlen måste transportera genom i kroppen.
Kransartärerna kan klara av denna enorma påfrestning plus friktionen i kärlväggarna tack vare att det ständigt bildas ny vävnad, innervävnaden. Denna vävnad måste bibehålla sina egenskaper och vara mjukare än det finaste silke för att hjärtat skall hålla sig friskt.
Men på grund av dålig näring blir den vävnad som de nya cellerna bildar varannan till var tredje dag av allt sämre kvalitet ju äldre man blir. Detta innebär att vävnadens yta blir ojämn och så småningom börjar blöda.

Reparerar rören
Kroppen skyndar sig att reparera hålen, men när blödningarna upphör ersätts artärens spegelblanka yta av stel ärrvävnad vilket gör kärlet mindre flexibelt (ateroskleros). Därefter fäster sig Protein A snabbt på ytan följt av kolesterol, lipider (typ av organiskt ämne som är olösligt i vatten men lösligt i organiskt lösningsmedel, bl a fetter och vaxer) och kalcium. Dessa produkter som är viktiga för kroppsfunktionerna och som under kanske 40 år har cirkulerat fritt på en mycket mjuk yta börjar nu att ansamlas och bildar ett slam som hindrar cirkulationen vilket som värst leder till döden eller till sådana högst tillfälliga lösningar som bypassoperationer av hjärtat.
Ändå har orsaken till denna nedbrytning av hjärtat varit känd under många år. 1957 kunde två kanadensiska läkare, Dr G. C. Willis och Dr. W. J. McCormick, fastställa att orsaken var skörbjugg, dvs. brist på C-vitamin, samma leversjukdom som flera århundraden tidigare dödade de flesta sjömän som var till sjöss i flera månader utan färska grönsaker eller citrusfrukter.
1519 gav sig Magellan ut på en historisk färd med en flotta på fem skepp då han seglade jorden runt. Tre år senare återvände bara ett av skeppen till Spanien. Magellan fanns inte med och endast 18 man ur besättningen återstod.

"Limeys" överlever
Mer än två århundraden år 1747 - senare undersökte James Lind, en brittisk skeppsläkare, den mystiska sjukdomen och upptäckte att citronjuice innehöll ett okänt ämne som kunde rädda sjömännens liv. Eftersom det rådde brist på citroner blev fartygen i allmänhet tvungna att gå i hamn inom några veckor, annars föll kroppen bokstavligt talat ihop hos de flesta sjömän. När man inom den brittiska flottan lärde sig att ta ombord citroner under sina seglingar, kunde sjömännen stanna till sjöss under flera månader.
De utländska flottorna, som seglade utan citroner, var starkt handikappade och tvingades gå i hamn inom några få veckor. De klarade inte av långa resor, så inte undra på att den brittiska flottan hade så stora framgångar och att Storbritannien härskade på haven under mer än ett århundrade framåt.
Till sist lyckades Dr. Albert Szent Györgyi, en ungersk forskare, isolera det magiska ämnet. Han utvann stora volymer av ämnet ur paprikapeppar som han fick tag på i sitt hemland. Först kallades det hexuronicsyra, men man ändrade senare namnet till askorbinsyra, det vi idag kallar C-vitamin.
Jag har hela tiden försökt förklara att askorbinsyran är ett ämne som är starkt reaktionsbenäget på grund av att det har få elektroner vilket gör att det hela tiden söker efter "kompisar" att förena sig med. Så när man intar syra sysslar man med ett biokemiskt lotteri eftersom syran, när den kommer ned i magen, kan reagera med vilken som helst produkt som finns där. Detta sammanhänger med att det bara är ett mellanled för de neutrala mineralaskorbater som de flesta djur producerar i sin lever och som sedan cirkulerar fritt i kroppen. När man binder ihop askorbinsyra med ett mineral bildas askorbater. De är syraneutrala.

De första sakerna först
Vi intelligenta människor som kan flyga överallt i hela världen, som kan skåda djupt in i en cell och veta hur den fungerar, som har skapat vätebomben, månraketen, som kanske snart kan utföra kloning av oss själva osv. kan ändå inte begripa att det som händer i kroppen är samma sak som hände dessa sjömän för länge sedan. Det är skörbjugg i en mer subtil form. Vi kan inte se det så vi tror inte att det existerar.
Vi får in allt fler rapporter om vilka landvinningar man gör inom genetiken. Man har kunnat fastställa cirka 4 000 genetiska sjukdomar och så iklär vi oss en gudalik roll och försöker att rätta till detta.
Trots detta har man formligen ignorerat två genetiska leversjukdomar som drabbar hela mänskligheten.
Den viktigaste är hypoascorbemia, oförmåga att producera vitamin C i den egna levern vilket 99,99% av alla övriga djur kan. Kända undantag är människan, marsvin, några apor, en typ av fladdermus samt en sällsynt råttart. Den andra leversjukdom som alla människor lider av är hypuricasemia. Vi saknar enzymen uricase som bryter ned överskott av urinsyra som orsakar och omvandlar det till ofarligt allontoin och koldioxid.
Så flera miljarder dollar läggs ned av forskningsföretagen för att få fram lösningen på cirka 4000 olika genetiska sjukdomar som slumpvis drabbar vissa bland befolkningen, men mycket litet uppmärksamhet läggs vid uricase och kanske 50 000 undersökningar har gjorts av vitamin C men ingen jobbar på allvar med problemet att kunna återställa produktionen av detta viktiga ämne i våra kroppar. Ändå medverkar mineralaskorbaterna i kanske 1000 metaboliska funktioner i kroppen, i synnerhet vad gäller ett ämnes inverkan på ett annat.

Den verkliga liemannen
Detta är den leversjukdom som alla av oss som förskonas från att dö genom olyckshändelse med all säkerhet kommer att dö av. Varför? Därför att vi inte får det viktiga skydd mot sjukdomar och de förutsättningar för ett långt liv som vi borde få genom ett RIKTIGT intag av vitamin C som mineralaskorbaterna ger.
Uppfattningen att det är C-vitamin är till större delen ett misstag. Askorbinsyran är en mellanstadie till "C" och finns i grönsaker och frukt. Människan tål inte större mängder av syran i askorbinsyran (pH 2) eftersom det irriterar njurarna, urinblåsan och tarmarna. För god hälsa och längre livstid kräver vi flera gram askorbinsyra samtidigt som detta orsakar urinutsöndring och diarré.
Du kanske undrar hur mycket mineralaskorbater vi verkligen behöver. Jag kan inte ge någon exakt formel, det beror så mycket på kön, ålder, livsstil och fysisk kondition. Jag kan berätta att jag väger cirka 75 kg och har intagit mellan 8 och 14 gram dagligen under den senaste 25 åren. Jag har inte varit förkyld på ungefär 23 år. Detta var ganska enkelt att förebygga. Det har varit svårare att undvika influensan, men genom att öka doserna har jag kunnat åtgärda även detta inom en till två dagar. Under de senaste 10 åren har jag inte drabbats av ett enda sådant angrepp.
Om du är kvinna och under 40 år kräver du förmodligen inte lika mycket askorbater som en man med samma vikt. Irwin Stone en av världens ledande auktoriteter på vitamin C sade att han för cirka 27 år sedan trodde att kvinnor producerar små mängder C-vitaminer i sina kroppar vilket han menade återspeglades i att de lever 6­8 år längre än männen. Hjärtspecialister har berättat för mig att kvinnor i allmänhet börjar utveckla plack cirka 10 år senare än män men att processen senare i livet går snabbare än hos männen.

Ett hundliv
Kanske har du hund. Hundarna är lyckligare lottade än vi eftersom de kan producera cirka 2,8 gram mineralaskorbiner per dag, om man jämför med en 80 kilos människa. Dr Stone visade mig för cirka 26 år sedan att hundar och de flesta djur förutom människan lever sju gånger längre än den period de växer och utvecklas. Två år gånger sju år är lika med fjorton år. Från denna utgångspunkt borde vi människor ha en livslängd som är sju gånger längre än vår växt- och utvecklingsperiod, dvs. 20 till 25 år. 7 gånger 20 är lika med 140, långt över dagens genomsnittliga livslängd på 76 år.
Men om du har hund märker du kanske att när hunden blir 8-10 år börjar den få problem. Kanske märks det på huden, att man kan se blodiga flagor. Detta beror på att hundens produktion av askorbater minskar, men om du regelbundet ger din hund mineralaskorbater kommer besvären att upphöra och hunden kan leva upp till 20 år.
Så kanske syns det tydligare på hundar när de har brist på askorbater. Vad som sker i artärväggarna hos oss människor är inte synligt för blotta ögat. Askorbinsyrabrist kan yttra sig på ett otaligt antal olika sätt. Jag läste om en berömd TV-stjärna som höll på att bli blind. Jag är övertygad om att hon inte skulle bli blind om hon fick tillräckligt med mineralaskorbater till sin kropp. Näst efter adrenalinet och hjärnan är nämligen askorbater nödvändigast för att förhindra nedsatt syn och det höga tryck på inre ögat som framkallar glaukom, dvs grön starr.
När jag var nästan 83 år fyllda hörde jag talas om en ultrasnabb CT-scan som är cirka tio gånger snabbare än CAT-scan som du kanske har hört talas om. Jag fick veta att det finns en CT-scan på UCLA Cardiovascular Center i Torrance, Kalifornien.

Kontroll av plack
Jag beslutade mig för att åka dit för att få taget tvärsnittsbilder av mina artärer. Jag kände mig litet ängslig. Jag undrade om jag hade misslett människor under cirka 23 års tid om matvanor och skötsel av artärerna.
Jag klättrade in i tunneln hos den ultrasnabba CT-scannern och inom loppet av cirka 30 sekunder tog de 30 olika tvärsnittsbilder av mina artärer. Den mycket samarbetsvillige teknikern lät mina kameramän och mig se resultaten efterhand som de dök upp på skärmen. Kransartärerna var helt rena (0) från allt kalcium och han sade att "detta var ett nytt rekord för en 82-årig man!"
Kalcium är av de tre huvudsakliga substanser som slaggar igen artärerna och den enda som kan läsas av genom röntgen. Enligt American heart Association kan man avläsa huruvida man lider av total plack genom förekomsten eller avsaknaden av kalcium.
Jag blev därför starkt lättad.
Senare återupptog jag diskussionen om dessa intressanta rön med Dr. Bruce Brundage, chef för Cardiovascular Center. Han sade genast att upptäckterna var intressanta, men att detta var av rent akademiskt intresse eftersom det inte var något vetenskapligt bevis för att en hel befolkning skulle nå detta resultat bara därför att en person hade uppnått fantastiska resultat. Jag höll med honom och veckan därpå kallade jag in tio av våra anställda som hade tagit våra mineralaskorbatprodukter.

 

Namn  Ålder Icke symtomatiska nivåer för åldersgruppen  Resultat vid CT-scan undersökning
 JP  82 år  över 800  0 kalcium
 LT  76 år  550-800  0 kalcium
 YP  57 år  260-450  0 kalcium
 HU  43 år  155-310  0 kalcium
 AR  42 år  155-310  0 kalcium
 JU  42 år  155-310  0 kalcium
 JE  47 år  155-310  0 kalcium
 RA  47 år  155-310  0 kalcium
 SH  39 år  40-80  0 kalcium
 SU  57 år  260-450  97 kalcium
 EM  55 år  260-450  155 kalcium

 

Av de 11 personer som senare har slutkontrollerats hade åtta stycken 0 kalcium medan den nionde hade sju vilket framgår av tabellen, vilket ligger nära nollvärdet mot bakgrund av att värdena kan uppgå ända till 8000.
Vi jämförde genomsnittsvärdena hos personer utan symptom med uppgifter från olika hjärt/kärlcentra. Enligt deras siffror är det osannolikt att någon i den undersökta åldersgruppen kunde få sådana förbluffande resultat. Jag utmanar vem som helst, var som helst i världen att i samma åldersgrupp, vilket inkluderar en kvinna på 77 år och en man på 82 år, göra motsvarande undersökning och se om de kan få lika enastående resultat. De två bland våra anställda som hade de högre värdena hade inte tagit sina rekommenderade doser på 4-8 gram mineralaskorbater dagligen, vilket resulterade i att de inte fick de förväntade resultaten. Lägg dock märke till att deras värden låg under värdena hos övriga personer utan symptom i samma åldersgrupp.

Rädda rökarna?
Två personer i undersökningsgruppen är tyvärr rökare som, när de inte är på jobbet, förmodligen röker ett paket cigarretter per dag. Till och med de fick ett skydd för en dålig vana som tenderar att ge cancer och hjärtsvikt!
Dr McCormick rapporterade om sina rön som innebär att varje cigarett bränner upp minst 25 mg askorbater. Det är alltså uppenbart att mineralaskorbaterna i viss mån har kompenserat de ohälsosamma rökvanorna hos två av personerna. Detta är kanske någonting som vanerökare borde känna till! Framöver kommer vidare undersökningar att ske av detta fenomen.
Inom flera universitet förbereder man undersökningar av människor som under en tvåårsperiod intar mineralaskorbater. 100 personer kommer att få mineralaskorbater och 100 får placebotabletter.
På så sätt kan vi steg för steg bevisa att kolesterolbluffen är "århundradets största medicinska lurendrejeri" för att citera en författare. Vi har bildat Kommittén för världshälsa för att göra fler undersökningar av mineralaskorbater och andra genetiska problem. Som ideell organisation tror vi att vi kommer att få anslag för att utföra en mycket angelägen forskning som ingen egentligen har gjort tidigare.
Dr Sherry Lewen, en engelsk forskare, som har gjort en enastående ingående undersökning av vitamin C, rapporterar i sin bok att den andra leverenzymen har givits till friska män och att 25% omvandlades av kroppen till askorbater. Kommittén skall undersöka vad som kan göras för att införa alla de fyra askorbatenzymerna i levern för att minska behovet av kompletterande askorbater.
Tills vidare vill jag starkt rekommendera mineralaskorbater tillsammans med B-vitaminer och spårämnen med tidsfördröjning som den bästa lösningen på problemet.
Personligen anser jag att jag har räddat mitt liv med dessa tidsfördröjda mineralaskorbater.
Inom vetenskapen gör man hela tiden nya rön och ger förklaringar till varför våra kroppar inte är perfekta. Jag har diskuterat två kända leversjukdomar, hypoascorbemia och hypouricasemiamen det finns andra medfödda krämpor som angriper de flesta av oss. Vår produktion av t.ex. melatonin (sömnhormonet) minskar radikalt från 12-årsåldern och uppåt. Hursomhelst, enligt min åsikt är hypoascorbmenia den värsta mänskliga plågan.
De mineralaskorbater som de flesta djur kan producera ger dem ett skydd som är så effektivt att de lever sju gånger så länge som deras uppväxt- och utvecklingsperiod medan motsvarande förhållande för människan är 3,8 gånger. När det gäller hypouricasemia kan vissa lida mycket av att de producerar för mycket urinsyra, känt som gikt.
Den vanliga bilden av den som drabbats av gikt är en äldre, överviktig person som lever ett utsvävande liv, vars stortå blir förstorad vilket gör att han/hon får svårt att gå.
Detta är emellertid en dåligt underbyggd bild av vad gikt egentligen är. Det är faktiskt en utbredd sjukdom som drabbar ett oräkneligt antal miljoner människor, ofta på ett smygande sätt. Detta kan utvecklas till svårartad gikt-artrit vilket kan påverka hela kroppen och i extrema fall förstöra lederna så att man blir invalidiserad.
Här har jag talat om de två vanligaste genetiska sjukdomar som drabbar hela mänskligheten. Det finns andra genetiska sjukdomar som de flesta av oss lider av men som i stor utsträckning ignoreras. Jag kommer i en senare artikel att ta upp dem. Om man inom läkekonsten och den medicinska forskningen kunde ägna sig litet mer åt näringsämnen som behandling av dessa sjukdomar är jag övertygad om att vi kommer att ta ett stort steg mot bättre hälsa över hela världen.

[Tidningen Vital Nyheter utges av Faksimilen Media och publiceras här som ett inlägg i debatten om kost och hälsa - inte som en rekommendation om kosthållning eller intag av kosttillskott.]