Kalciumintag - en biokemisk översikt

Kalciumintag - en biokemisk översikt

Ett stort antal människor uppvisar symtom på kalciumbrist: minskad bentäthet, muskelkramper, nervositet och sömnrubbningar. Många har brist på grund av att så få delar av kostcirkeln innehåller denna mineral. Dessutom kan det vara svårt med upptagningen av kalcium.

Vi skall försöka närma oss problemet på ett populärvetenskapligt sätt. Dr. Sydney Bonnik, en framstående expert på ämnet benskörhet (osteoporos), påpekar att till och med barn börjat dricka mer läsk än mjölk och vuxna som fortfarande dricker mjölk inte vill dricka tre glas per dag på grund av att de håller ett öga på sin fettkonsumtion. Det dagliga kalciumintaget bland människor som inte dricker mjölk, är endast ca 500 mg/dag - inte tillräckligt för att undvika benskörhet. I en allmän undersökning av 1300 kvinnor (26-68 år gamla) vid normal hälsa, befanns 30 - 50% ha ett intag lägre än rekommenderad daglig dos på 800-1200 mg per dag. Den utbredda konsumtionen av koffein, tobak och alkohol är en stor anledning till kalciumbrister, genom att hindra upptaget av eller bidra till utsöndringen av mineraler.

Sur miljö behövs
Kalcium absorberas bäst genom mag- och tarmvägg i joniserad form (jon = en elektriskt laddad atom). För en effektiv upptagning av kalcium så behövs en "sur miljö", om magsystemet är för basiskt kommer kalcium inte att frigöra positiva joner, vilka gör det möjligt för mineralen att gå genom tarm- och kärlväggar för att verka i cellstrukturen. I ett basiskt system är alltså kalcium som bäst ineffektivt och overksamt. (5)

Huvuddelen av kalcium i den vanliga maten och kosttillskott består av en relativt olöslig kalciumsort, vilket är beroende av ett surt pH-värde, bestående av normal utsöndring av saltsyra i magsäcken. Om det finns för liten mängd av sådan syra eller ingen alls, kan kalcium inte lösas och kan inte utnyttjas så som det behövs av kroppen. Istället finns det risk för att det lagras i vävnader, njurar och leder) som kalciumavlagringar, vilket kan leda till ett antal störningar. (6-7)
Basiskt kalciumtillskott
Det kalcium som används mest i tillskott är kalciumkarbonat. Detta kalcium påminner till sin struktur om natriumbikarbonat, ett vanligt syraneutraliserande ämne. Kalciumkarbonat neutraliserar magsyror genom att bilda kalciumklorid, vatten och koldioxid. Ungefär 90% av den nybildade kalciumkloriden bildar två nästan olösliga kalciumsalter som alltså kan bilda avlagringar i vävnaderna.(8-9)

För höga doser av kalciumkarbonat som tas upp under flera dagar, kan också orsaka neurologiska symtom och njurstenar. (8-9)

När magsyraproduktionen är ovanligt låg, tas kalciumkarbonat upp dåligt. I en studie var den genomsnittliga upptagningen av kalcium från kalciumkarbonat hos försökspersoner, som hade normal utsöndring av saltsyra i magsäcken, 16,6%. Patienter som utsöndrade onormalt låga nivåer av saltsyra var oförmögna att absorbera någon kalcium alls. (8-9)

Om magsyrautsöndringen är normal kan kalciumkarbonat omvandlas till kalciumklorid, med möjliga njurkomplikationer som följd. (10)

Det är alltså uppenbart att kalciumtillskott inte ska tas i en basisik form, men att kalcium måste tas med någon slags syrabas. När kalcium ges med en lätt syra, t ex äppelcidervinäger, förbättras kalciumbehållningen i systemet och utsöndringen via urinen minskar och därmed minskar även njurkomplikationer. Om man använder kalciumglukonat istället för -karbonat underlättas dessutom absorbtionen. Glukonatformen kommer från potatis.

Andra faktorer vilka påverkar upptagning
I en studie mättes kalciumkoncentrationen i majsfibrer, vetefibrer och sojabönskal innan de bakades in i bröd. Nya mätningar, efter att ha passerat genom tarmsystemet, visade att kalciumkoncontrationen ökade märkbart i fibrerna, tiofalt i majsfibrer. Dessa resultat visar speciellt att vete- och majsfiberrester binder kalcium. Eftersom fibrer används rikligt av äldre människor ( vilkas förmåga att absorbera kalcium är lägre än hos yngre och medelålders) borde de få tillskott med kalcium av god kvalitet. Gelebildande fibrer såsom t ex pektin, tycks inte påverka kalciumupptagning. (12-14)

Hög konsumtion av kaffe, te eller alkohol förhindrar upptagning av kalcium. Kalciumförråd utsätts för ytterligare faror, genom omåttligt intag av fosfor (i läsk) och tobaksrökning. Viss medicin kan också förhindra kalciumupptag: blodförtunnande medel; syraneutraliserande preparat som innehåller aluminium; såväl som stora doser av sköldkörtelhormon och långvarigt bruk av cortison.

Flera ämnen som inte påverkar själva upptagningen av kalcium, har dock visat sig orsaka en ökad utsöndring av kalcium i kroppen: hög saltkonsumtion, mycket stort proteinintag och aluminium som innehåller syraneutraliserande ämnen. (17-18)

Viktminskning har en benägenhet att åtföljas av otillräckliga kalciumnivåer. Under bantning förloras vanligtvis benmassa jämsides med fett om inte det dagliga kalciumintaget hålls högt. (20)

Det har också uppmärksammats att kalcium absorberas bättre tillsammans med eller efter måltider.

Vad som utmärker ett bra kalciumtillskott
Forskning visar tydligt att ett idealiskt kalciumtillskott måste tillhandahålla ett surt hjälpmedel för att upptas effektivt. Av ett kalciumpreparat bör minst 75% lösas och vara tillgängligt för assimilering inom 30 minuter efter intag. (En norm fastställd av US Pharmacopoeia) (22) n

(Numrerade referenser till artikeln kan erhållas separat)

 


 

Varför bör man ta extra kalcium och magnesium?

KALCIUM behövs för uppbyggnad och läkning av ben och tänder, hormonproduktion, för musklers funktion och blodets koagulering samt för överföringen av nervimpulser. Kalcium med magnesium håller hjärtrytmen regelbunden. Kalcium är även nödvändigt för att överföringen av vitamin B12 från tarmen skall kunna ske. Brist på kalcium kan orsaka sömnrubbningar. Det gör skelett, tänder, nerver och hår sköra. En brist kan öka risken för allergiska reaktioner samt led- och ryggbesvär. Äldre personer drabbas ofta av osteoporos där skelettet urkalkas och blir poröst och skört. Det är därför många äldre bryter lårbenshalsen så lätt när de ramlar. Inaktivitet och rökning spelar även stor roll. Det finns även hormonella faktorer då osteoporos oftare drabbar kvinnor än män.
Dagsdos 800-1200 mg

MAGNESIUM behövs för att kroppen skall kunna absorbera kalcium och är väsentligt för att nerver och muskler skall fungera effektivt. Magnesiumbrist leder till muskelsvaghet och trötthet. Det är viktigt för hjärtat och hela blodcirkulationssystemet. Det kan även underlätta cirkulationen i trånga blodkärl. Magnesium hjälper även till att omvandla blodsocker till energi. Det bidrar till att förhindra kalkavlagringar. Det förbättrar motståndskraften och skyddar cellerna mot många sjukdomar. Magnesium har kallats naturens lugnande medel. Matti Tolonen berättar om professor Otto Hejt som obducerade över 1000 personer år 1900 och fann inte en enda hjärtinfarkt. På den tiden var magnesiumintaget mångfaldigt jämfört med idag. Flera underökningar har även visat att risken för hjärtinfarkt ökar med mjukt vatten, dvs vatten med lågt kalcium och magnesium.
Kemiska gödningsmedel hindrar växterna från att dra åt sig magnesium ur jorden. Kaffe, te och läsk t ex orsakar förlust av kalcium genom urinen. Alla vätskeutdrivande medel driver ut magnesium ur kroppen. Fosforsyran som används i vissa läskedrycker används också för att avkalka kaffebryggare - fast då med varningstext.
Dagsdos 300-450 mg

BALANS
Kalcium- och magnesiumhalten påverkar varandra. Om cellen får för mycket kalcium förstörs den. Magnesium i tillräckliga mängder förhindrar en för hög kalciumhalt. Man bör därför ta kalcium och magnesium i rätta proportioner.

[Tidningen Vital Nyheter utges av Faksimilen Media och publiceras här som ett inlägg i debatten om kost och hälsa - inte som en rekommendation om kosthållning eller intag av kosttillskott.]