Inhalo

För den som inte har möjlighet att gå på saltterapi i termalbad, finns det idag inhalatorer med fossila saltkristaller (natriumklorid, magnesium och kalcium i olika naturliga former).

Inhalatorerna finns för oral- och nasal inandning. Detta lindrar besvär i de nedre luftvägarna och den sistnämnda vid övre luftvägsbesvär. I dessa inhalatorer finns en saltpatron som innehåller 5 gram naturliga partikelstorlekar som når både övre och nedre luftvägar. Bra att ha tillhands vid förkylningar och täppta bihålor, eller andra luftvägsbesvär. Produkten ersätter inte medicinsk behandling.