Inhalo

Saltterapi har antiinflammatoriska effekter som beror på dess alkaliska effekt som hjälper saltpartiklar att fästa direkt på slemhinnorna i luftvägarna. Saltpartiklarna minskar slemviskositeten. Inandade saltpartiklar fungerar slemlösande i övre och nedre luftvägarna. De minskar svullnad, löser upp slem, och beter sig som ett naturligt antihistamin.

Du kan här läsa en hel artikel om: ”Effekter av saltterapi”

Inhalo Torrsaltinhalator Bronkial
En bronkial torrsaltinhalator från InHalo.
219 kr
Köp!
Inhalo Torrsaltinhalator Nasal
Nasal torrsaltsinhalator från InHalo.
219 kr
Köp!

För den som inte har möjlighet att gå på saltterapi i termalbad, finns det idag inhalatorer med fossila saltkristaller (natriumklorid, magnesium och kalcium i olika naturliga former).

Inhalatorerna finns för oral- och nasal inandning. Detta lindrar besvär i de nedre luftvägarna och den sistnämnda vid övre luftvägsbesvär. I dessa inhalatorer finns en saltpatron som innehåller 5 gram naturliga partikelstorlekar som når både övre och nedre luftvägar. Bra att ha tillhands vid förkylningar och täppta bihålor, eller andra luftvägsbesvär. Produkten ersätter inte medicinsk behandling.